Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie polcar.com (dalej „Witryny”/”Witryn”).

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Witryny dla użytkowników Witryny (dalej „Użytkownicy” / „Użytkownik”).

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest Polcar PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa (Nip 521-044-50-18).

II. Zbiór Danych Osobowych

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Witryny został zgłoszony do GIODO.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Przeglądanie zawartości Witryny nie wymaga ujawniania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 2. Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może zmniejszyć możliwości lub ograniczyć całkowicie korzystanie z Usługi.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Witryny przez Użytkownika.

IV. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

V. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury składania zapytania / zamówienia. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

VI. Informacje handlowe

 1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług oferowanych przez Polcar PPH oraz Partnerów.

VII. Dane związane z przeglądaniem zawartości Witryny

 1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Witryny przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt na stronach internetowych Witryny, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Witryny, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Witrynie oraz ulepszaniem treści Witryny.
 3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej plikom cookies.

VIII. Powierzenie danych

Administrator danych może na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi z sieci handlowej w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

IX. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do informacji zawartych w swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył zasady użytkowania Witryny lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

X. Kontakt

 1. Użytkownik Witryny może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 2. Użytkownik Witryny może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Polcar PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, tel. 22 735 50 80 e-mail: info@polcar.com.pl
Dodano do porównania
Dodano do zapytania
Produkt został już dodany
Można porównać jednocześnie do 4 produktów
Wczytywanie…
Wróć do góry

Niniejsza strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK, rozumiem