Kvalita / značení produktů

Identification of products

Krátká terminologie dle Jednotného systému kvality dílů založeného na směrnici Evropské komise číslo 461/2010

 • O – originální díl* (OE) označený logem - ochranná známka výrobce vozidla.
 • Q - originální díl* OEM/OES označený logem - ochrannou známkou výrobce komponentu, který dodává daný komponent do výroby vozidla.
 • PC - náhradní část karoserie nebo osvětlení v kvalitě odpovídající kvalitě komponent používaných k montáži vozidel. Tyto díly mají další certifikát kvality vydaný jednou z následujících institucí: Centro Zaragoza, Thatcham nebo TÜV Rheinland.
 • PJB - kvalita náhradního dílu odpovídá kvalitě komponentů používaných při výrobě vozidla. Kvalita takového dílu je garantována dodavatelem uvedeným v katalogu.
 • PJ - náhradní díl, jehož kvalita odpovídá kvalitě komponentů používaných při výrobě vozidla. Tento díl je výhradně doporučován distributorem.
 • P - náhradní díl kvality shodné s originálním dílem. Protože je díl velmi krátce v prodeji nemůže být zatím doporučován distributorem.

  Díly označené Z a ZJ lze vyrábět z různých surovin a za použití jiných technologií, než jaké se používají k výrobě originálních dílů.

 • ZJ - supplier-recommended replacement parts of higher quality.
 • Z - other replacement parts.

Polcar se může pochlubit jedinečným přístupem k tomu, jak jsou předkládány informace týkající se kvality, což zákazníkům umožňuje jasnou a vědomou volbu podle kritérií podle jejich výběru, např. úroveň kvality / ceny oproti stáří daného automobilu.

Při vytváření označení kvality se společnost Polcar řídila jak starými (bloková výjimka 1400/2002), tak novými (bloková výjimka 461/2010) nařízeními Evropské komise

*) originální díly nabízejí stejnou kvalitu jako komponenty montované ve výrobě; jsou vyráběny v souladu se specifikacemi výrobce vozidla a výrobními normami

**) „díly kvalitativně shodných komponent namontovaných ve výrobě“ jsou díly, jejichž výrobce potvrzuje, že mají stejnou kvalitu jako komponenty použité při montáži vozidla

Identifikace produktů DÍLY TEPELNÝCH SYSTÉMŮ:

- Chladiče:

Identifikace chladičů (označeny na konci čísla Polcar):

 • _ _ _ _ 0 8 1 X - chladič označený logem – ochrannou známkou výrobce komponentu, který dodává daný komponent pro výrobní linku vozidel – např. VALEO, BEHR
 • _ _ _ _ 0 8 1 K - chladiče produkce KOYO
 • _ _ _ _ 0 8 – 1 - první náhrada za ____081X
 • _ _ _ _ 0 8 A 1 - druhá náhrada za ____081X
 • _ _ _ _ 0 8 ... - jiné náhrady, pokud nějaké jsou

Identifikace materiálu (objevuje se ve sloupci „Materiál“):

- Intercoolery:

Identifikace intercoolerů (označeny na konci čísla Polcar):

 • _ _ _ _ J 8 1 X - intercooler označený logem – ochrannou známkou výrobce komponentu, který dodává daný komponent pro výrobní linku vozidla, např. VALEO, BEHR
 • _ _ _ _ J 8 – 1 - první náhrada za _ _ _ _J81X
 • _ _ _ _ J 8 A 1 - druhá náhrada za _ _ _ _J81X

Identifikace materiálu (objevuje se ve sloupci „Materiál“):

Ohřívače

Identifikace ohřívačů (označeny na konci čísla Polcar):

 • _ _ _ _ N 8 1X - ohřívače označené logem – ochrannou známkou výrobce komponentu, který dodává daný komponent pro výrobní linku vozidla, např. VALEO, BEHR.
 • _ _ _ _ N 8 – 1 - - první náhrada za _ _ _ _N8X1
 • _ _ _ _ N 8 A 1 - druhá náhrada za _ _ _ _N8X1

Identifikace materiálu ohřívače (objeví se ve sloupci „Materiál“):

Olejové chladiče

Identifikace olejových chladičů (označeny na konci čísla Polcar):

 • _ _ _ _ L 8 1 X - olejový chladič označený logem – ochrannou známkou výrobce komponentu, který dodává daný komponent pro výrobní linku vozidel, např. VALEO, BEHR.
 • _ _ _ _ L 8 1 – 1 - náhrada za _ _ _ _L81X

Identifikace materiálu (objeví se ve sloupci „Materiál“):

- Chladiče , intercoolery, topení a olejové chladiče – symboly označení kvality

Q komponent OE/OEM nebo OES označený logem – ochrannou známkou výrobce komponentu, který dodává daný komponent pro výrobní linku vozidla (např. Valeo, Behr, Denso, J. Deus)  
PJ Technologie a materiály používané ve výrobním procesu jsou slučitelné nebo lepší než technologie OE. Termodynamická účinnost není nižší než účinnost u OE/OEM nebo OES produktů. alternativní produktová skupina 1
DOPORUČENO FIRMOU POLCAR
P Technologie a materiály používané ve výrobním procesu jsou slučitelné nebo lepší než technologie OE. Termodynamická účinnost může být nižší než účinnost OE/OEM nebo OES produktů.
ZJ náhradní prvky, které mohou být vyráběny jinou technologií než OE produkty. Termodynamická účinnost může být nižší než účinnost u OE/OEM nebo OES produktů. alternativní produktová  skupina 2
Z jiné náhradní prvky

- Kondenzátory (chladiče klimatizace)

Identifikace výrobků dle 8. číslice v čísle Polcar

 • X - originální kondenzátory Behr, Valeo, Delphi, Visteon, Denso, Halla, Doowon atd.
 • K - kondenzátor KOYO

Identifikace výrobků dle 7.číslice v čísle Polcar

 • A - náhrada - tzv. hadovitá technologie - s kulatými trubkami
 • B - náhrada - tzv. hadovitá technologie - s plochými trubkami
 • C - náhrada - technologie paralelního toku

Materiál:

 • Nejčastěji: A/A brazed - technologie pájení hliníku
 • Jiné typy: C/B - měď pájená s mosazem

- Ventilátory chladiče, motory, kryty

Konfigurace:

 • W - fkolo ventilátoru
 • S - motorek ventilátoru
 • T - kryt nebo podpora ventilátoru
 • W+S - kolo ventilátoru s motorkem
 • W+S+T - ventilátor s motorkem a krytem
 • 2x(W+S)+T - ventilátor s motorkem a krytem (dvojitým)

Materiál (podpůrného) krytu:

 • ME - kov
 • PL - plast
 • PL/ME - plast + kov

Komentáře

 1. Pokud popis dílu neukazuje žádné aplikace, pak to znamená, že tento díl může být namontován do standardní verze vozidla.
 2. Ilustrace položek uvedených v katalogu zobrazují jen obecný náhled. Prezentovaná celistvost dílu se může lišit od skutečného vzhledu dílu – základem pro určení dílu je popis položky.
 3. Zrcátka a prvky osvětlení bez značky Evropské homologace (ECE) nemohou být použity ve vozidlech schválených pro provoz na území států Evropské Unie.
 4. Pro osvětlení vozidla je nezbytné používat žárovky se stejnými parametry jaké udává výrobce vozidla nebo výrobce žárovek. Užívání žárovek vyššího výkonu, např. 100W může vyústit v poškození žárovky a ztrátě záruky.