Pravidla webových stránek

Definitions

  1. Webové stránky - všechny funkce poskytované poskytovatelem služeb na adrese catalog.polcar.com
  2. Uživatel - osoba používající katalog Polcar PPH
  3. Poskytovatel služeb - Polcar PPH, adresa pro korespondenci 02-619 Varšava, ul. Wejnerta 19.

Obecná ustanovení

  1. Předpisy definují pravidla používání Webové stránky umožňující uživatelům používat katalogová data Polcar PPH
  2. Autorská práva k databázím, fotografiím, grafice a dalším právům duševního vlastnictví obsaženým v katalogu webových stránek catalog.polcar.com jsou chráněna zákonem a jsou zděděna na Polcar PPH ( polcar.com )

Povinnosti a práva uživatele

  1. Uživatel má právo používat web v souladu se zákonem a těmito předpisy.
  2. Uživatel se zavazuje neposkytovat a nepředávat obsah zakázaný ustanoveními příslušných zákonů a používat web způsobem, který není pro poskytovatele služeb nepohodlný.

Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Ve věcech, na které se nařízení nevztahují, se použijí právní předpisy platné na území Polské republiky.
  2. Aktuální předpisy jsou zveřejněny na webových stránkách na adrese https://catalog.polcar.com/pages/regulations
  3. Nařízení vstoupí v platnost dne 01.01.2018.

Polcar PPH
polcar.com