Regulamin Polcar PPH

RE.SP.1
Wersja: 1.0
Początek obowiązywania: 2022.03.31

§ 1.
Słowniczek pojęć

 1. Polcar - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polcar z siedzibą w Warszawie (02-619) przy ul. Wejnerta 19, posiadające NIP: 5210445018 oraz REGON: 008051712, które zgodnie z zakresem swojej działalności prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową (nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej bezpośredniej, ani poza lokalem przedsiębiorstwa – w tym sprzedaży internetowej).
 2. Katalog - Internetowy katalog Polcar składający się z ogólnodostępnej dla Użytkowników wersji bez możliwości logowania oraz strefy biznesowej (B2B) dostępnej po zalogowaniu przez Klientów, prowadzony przez Polcar i opublikowany pod adresem https://catalog.polcar.com
 3. Użytkownik - podmiot odwiedzający (wyświetlający) powszechnie dostępne strony Katalogu nie wymagające zalogowania i bez możliwości złożenia bezpośredniego zamówienia.
 4. Klient - Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą (jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną), któremu dostęp do strefy biznesowej (B2B) Katalogu przydzielił Opiekun Handlowy Polcar, zgodnie z postanowieniami w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu i który akceptuje treść niniejszego Regulaminu wyrażając zgodę podczas pierwszego logowania do strefy biznesowej (B2B) Katalogu.
 5. Opiekun Handlowy Polcar - pracownik Polcar, w szczególności nadający dostęp do strefy biznesowej (B2B) Katalogu, wymagającej logowania.
 6. Ogólne Warunki Sprzedaży - odrębny dokument regulujący zasady sprzedaży towarów przez Polcar, opublikowany na stornie https://polcar.com/pl/warunki-sprzedazy
 7. Polityka Cookies - odrębny dokument regulujący zasady wykorzystywania plików cookies, opublikowany na stronie https://polcar.com/pl/polityka-cookies
 8. Polityka Prywatności - odrębny dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowane w firmie Polcar, opublikowany na stronie https://catalog.polcar.com/pages/privacy-policy
 9. Regulamin - niniejszy Regulamin

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Katalogu internetowego dostępnego pod adresem: https://catalog.polcar.com
 2. Użytkowanie Katalogu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik podczas korzystania z Katalogu jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Polcar ma wyłączne, nieograniczone prawo zmiany jakichkolwiek informacji, danych opublikowanych w Katalogu, w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników i Klientów.
 5. Wszelkie informacje opublikowane w Katalogu Polcar uznaje za rzetelne i sprawdzone. Polcar nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań poszczególnych użytkowników. Wszelkie czynności podjęte na podstawie tych informacji przez Użytkowników i Klientów podejmowane są na ich wyłączne ryzyko.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce Katalogu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§ 3.
Katalog Polcar

 1. Katalog umożliwia przegląd oferty Polcar.
 2. Katalog - wersja ogólnodostępna - składa się m.in. z Katalogu głównego, podzielonego na 4 grupy: Nadwozie i części powiązane, Mechanika, Termika, Akcesoria, który pozwala Użytkownikowi wyszukać produkt w oparciu o wskazówki dotyczące marki i modelu pojazdu, a także z podstorny wyszukiwania produktów według numerów Polcar, numerów OE i innych numerów, dostępnych w bazie Polcar.
 3. Katalog - strefa biznesowa B2B - umożliwia dodatkowo Klientowi złożenie zamówienia, przeglądanie historii zamówień oraz korzystanie z panelu Klienta zawierającego informacje dedykowane.
 4. Klient, który otrzyma możliwość personalizacji Katalogu ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie lub na jego zlecenie - treści.

§ 4.
Rejestracja do Katalogu

 1. Użytkownik może nieodpłatnie przeglądać powszechnie dostępny Katalog – tj. podstrony Katalogu, bez konieczności dokonania rejestracji i logowania.
 2. Rejestracja i zalogowanie do Katalogu umożliwia przeglądanie podstron, które nie są dostępne dla niezarejestrowanych Użytkowników.
 3. Nadanie dostępu do Katalogu odbywa się u Opiekuna handlowego Polcar, po zgłoszeniu przez Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą i zarejestrowanego wcześniej jako kontrahent w bazie danych Polcar, chęci uzyskania dostępu do strefy biznesowej B2B, wymagającej logowania.
 4. Udostępnianie przez Klienta danych (w szczególności loginu i hasła) umożliwiających zalogowanie się do Katalogu – strefy biznesowej (B2B) nieuprawnionym podmiotom, jest zabronione.
 5. Przy pierwszym logowaniu Klient uzyskuje możliwość ustanowienia własnego hasła.

§ 5.
Składanie zamówień za pośrednictwem Katalogu – strefy B2B i ogólne warunki sprzedaży

 1. Warunkiem złożenia zamówienia za pośrednictwem strefy B2B Katalogu- jest rejestracja w jego ramach.
 2. Klient, w celu złożenia zamówienia, loguje się do strefy B2B Katalogu. Następnie Klient dodaje wybrane przez siebie części do koszyka, w koszyku sprawdza ich dostępność online, zatwierdza zamówienie (klikając „Zamów”) i wysyła zamówienie (klikając „Wyślij zamówienie”). Zamówienie uważa się za złożone gdy zostało wysłane z koszyka i uzyskano od Polcar potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres email Klienta. Polcar zastrzega realizację zamówień ze stanów magazynowych fizycznie dostępnych w momencie realizowania zamówienia, z wyłączeniem sytuacji dotyczących części ze statusem „Tylko na zamówienie”.
 3. Kwestie związane z warunkami sprzedaży regulują „Ogólne warunki sprzedaży ” opublikowane na stronie www.polcar.com .

§ 6.
Prawa autorskie i ochrona prawna publikacji w Katalogu

 1. Cała zawartość Katalogu - jego projekt, układ graficzny, zawarte w nim treści i elementy graficzne stanowią własność intelektualną Polcar i podlegają ochronie prawnej określonej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr , 49 poz. 508, z późn. zm.), prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Materiały umieszczone w Katalogu nie mogą być powielane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żaden spośród znaków graficznych (w szczególności logotypów), tekstów, fotografii, ilustracji, dźwięków, animacji, filmów oraz ich układów rozmieszczenia w Katalogu, jak prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w Katalogu, nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Polcar, wyrażonej w formie pisemnej. Na stronie internetowej mogą być opublikowane fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.
 3. Użytkownik nie może używać programów automatycznie pobierających lub skanujących zawartość Katalogu bez pisemnej, uprzedniej zgody Polcar.

§ 7.
Dane osobowe

 1. Użytkownik może przeglądać Katalog bez konieczności podawania swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Katalogu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu realizacji sprzedaży, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
 3. Administrator danych osobowych, podawanych przy rejestracji, odpowiedzialny za ich przetwarzanie, jest wskazany na formularzu rejestracji.
 4. Polcar dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności Użytkowników i Klientów korzystających z Katalogu. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników i Klientów są chronione przy zastosowaniu odpowiednich technologii informatycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.
 5. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Polcar zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://polcar.com/pl/polityka-prywatnosci .

§ 8.
Ciasteczka

 1. Wyłącznie w celu ustalenia danych statystycznych o ruchu Użytkowników i Klientów oraz ułatwienia korzystania z Katalogu, Polcar używa technologii znanej jako ciasteczka lub cookies, tj. informacji zapisywanych przez Katalog na komputerze (lub innym urządzeniu o funkcjach podobnych do komputera, umożliwiającym przeglądanie Katalogu) Użytkownika/Klienta, które Katalog może automatycznie odczytać przy połączeniu się z tego komputera lub urządzenia. Do tych zbieranych przez Katalog danych zalicza się w szczególności: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz system Google Analytics.
 2. Regulacje dotyczące wykorzystania technologii cookies zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://polcar.com/pl/polityka-cookies

§ 9.
reCAPTCHA

 1. Polcar na swoich stronach internetowych korzysta z usługi „Google reCAPTCHA“ (zwanej dalej „reCAPTCHA“), dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”).
 2. Rozwiązanie reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie, czy dane na naszych stronach (np. przy logowaniu) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez automat. W tym celu reCAPTCHA w oparciu o różne cechy analizuje zachowanie odwiedzającego strony. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu na stronę.
 3. W ramach analizy reCAPTCHA uwzględnia różne informacje (np. adres IP, ilość czasu spędzonego na stronie lub wykonywane przez niego ruchy myszą). Dane zgromadzone w ramach analizy przesyłane są do Google.
 4. Analiza reCAPTCHA przebiega całkowicie w tle. Odwiedzjący strony nie jest informowany o tym, że odbywa się taka analiza.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami wynikającymi ze zautomatyzowanego przechwytywania danych oraz przed spamem.
 6. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz deklarację dotyczącą ochrony danych osobowych firmy Google znajduje się pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

§ 10.
Warunki techniczne i ryzyka

 1. Korzystanie z Katalogu możliwe jest pod warunkiem uzyskania (we własnym zakresie) dostępu do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, na którym zainstalowano aktualna przeglądarkę internetową (Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari).
 2. Korzystanie ze Strefy B2B Katalogu wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem związanym z przełamaniem stosowanych zabezpieczeń i uzyskaniem wglądu do danych osobowych lub innych informacji.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2022 r.
 2. Polcar zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Wprowadzone zmiany obowiązywać będą od momentu opublikowania Regulaminu ze zmianami na stronie catalog.polcar.com
 3. Zasady określone w Regulaminie podlegają prawu polskiemu.