Porównania

Zachęcamy do porównywania cech i szczegółów części dodanych do porównań w Katalogu.

Forma tabelaryczna porównań ułatwia wyszukiwanie różnić dla maksymalnie sześciu części jednocześnie.
Mechanizm porównań służy również do oceny poprawności kompletacji różnych rodzajów części (np. kompletacja - zderzak, atrapy, reflektor).
Zastosowana dla powiększania zdjęć „lupa” pozwala na porównywanie dowolnych fragmentów zdjęć wielu części poprzez „zamrażanie” powiększenia, z osobna, dla każdego zdjęcia.