Schowek

Korzystając ze schowka można przejrzeć i skorygować listę produktów wybranych w Katalogu. Listę produktów można uzupełnić poprzez import danych z pliku (plik z danymi w kolumnach: numer Polcar oraz ilość).

Utworzoną listę można wydrukować lub przesłać do Dystrybutora regionalnego.