Regulamin serwisu internetowego

Definicje

 1. Rezerwacja - oświadczenie woli Klienta do obejrzenia wybranych Towarów z oferty https://catalog.polcar.com w wybranym Sklepie wchodzącym w skład Autoryzowanej Sieci Handlowej zorganizowanej przez firmę Polcar PPH.
 2. Serwis - ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem https://catalog.polcar.com
 3. Klient - osoba fizyczna bądź firma zainteresowana obejrzeniem Towarów.
 4. Usługodawca - Polcar PPH, adres dla korespondencji 02-619 Warszawa, ul. Wejnerta 19.
 5. Sklep - punkt fizyczny sprzedaży (np. sklep stacjonarny) stanowiący własność członka Autoryzowanej Sieci Handlowej (ASH) zorganizowanej przez Polcar PPH, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może obejrzeć zarezerwowane przez siebie Towary i w którym Klient może zawrzeć Umowę kupna-sprzedaży.
  Członek ASH jest niezależnym od Polcaru PPH przedsiębiorcą oferującym pełny zakres Towarów firmy Polcar PPH.
 6. Strona - Usługodawca i Klient
 7. Towar - dowolny produkt z oferty https://catalog.polcar.com

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom dokonywanie rezerwacji Towarów w celu ich obejrzenia w wybranym Sklepie.
 2. Opłaty za koszty połączenia telefonicznego z wybranym Sklepem oraz koszty dojazdu do tego sklepu ponosi w całości Klient.
 3. Prawa autorskie do baz danych, zdjęć, grafik oraz inne prawa własności intelektualnej zawarte w Serwisie https://catalog.polcar.com podlegają ochronie prawnej i przysługują firmie Polcar PPH (www.polcar.com).

Obowiązki i prawa Klienta oraz Usługodawcy

 1. Klient ma prawo do dokonywania Rezerwacji wybranych Towarów w celu ich obejrzenia wyłącznie w jednym (wybranym) Sklepie.
 2. Klient ma prawo do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Klient zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy.
 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za decyzje związane z Rezerwacją Towarów za pomocą Serwisu.
 5. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do dokonywania Rezerwacji za pomocą Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  • a) podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  • b) naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  • c) działań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe potwierdzanie Rezerwacji i niezgłaszanie się w celu obejrzenia towarów.
 6. Klient może zgłaszać Reklamacje wyłącznie w Sklepie, w którym obejrzał a potem nabył rezerwowany towar – zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym Sklepie.
 7. Usługodawca nie odpowiada za działania niezależnego od niego podmiotu jakim jest Sklep.
 8. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za ceny Towarów oferowanych przez Sklepy, w których Klient może obejrzeć zarezerwowany produkty i zawrzeć umowę kupna-sprzedaży.
 9. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości zarezerwowania wybranych Towarów np. z powodu ich czasowego braku lub wycofania z oferty.

Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.01.2018.
 4. Dokonanie Rezerwacji możliwe jest po akceptacji Regulaminu – poprzez odznaczenie odpowiedniego okienka przed przesłaniem Rezerwacji.
 5. Po dokonaniu Rezerwacji Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości email zawierającą listę zarezerwowanych części wraz z adresem i telefonem do sklepu, do którego trafią zarezerwowane towary.

Polcar PPH
www.polcar.com