Sodelovanje

  • Splošni pogoji poslovanja podjetja SUBAN trgovina in storitve d.o.o. so sestavljeni v skladu s Splošno Uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
  • S spletno stranjo www.silux.si upravlja podjetje SUBAN trgovina in storitve d.o.o., Goriška cesta 56, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, matična številka: 6590772000, davčna številka: SI26391201 (v nadaljevanju: podjetje), ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja.
  • Splošni pogoji poslovanja določajo način poslovanja med podjetjem in kupci (kupci - fizičnimi in pravnimi osebami) ter pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani www.silux.si . Kupec je dolžan posredovati / vnašati samo točne in resnične podatke, informacije, gradiva, itd.. Podatki, za katere se bo ugotovilo, da so netočni ali neresnični, se bodo obravnavali kot zloraba, in jo bo podjetje kot takšno posredovalo v nadaljnji postopek za to pristojnim organom.
  • Kupce zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (nakup preko telefona, oddaja spletnega naročila).
  • In constantly changing business environment the employees of Ryma Automotive Ltd are aware, how important it is to adapt quickly to every change. All employees react quickly and responsively to the coming changes. With quick responsiveness and ability to adopt, we are able to overcome obstacles, imposed by several requirements of the market and legislation. We can face different challenges, regardless of their size or the scene of the project. With flexible and quick solutions we can meet our partner's expectations. Our employees passionately support the goals of Ryma Automotive Ltd with their own ideas.
  • Splošni pogoji poslovanja so na vpogled v elektronski (na www.silux.si) in papirni obliki (na sedežu podjetja).