Suban d.o.o. Politika zasebnosti

SUBAN d.o.o. Privacy policy

Pravno varstvo

Za ostale pogoje, ki niso navedeni v splošnih pogojih poslovanja, veljajo določila po veljavni ustrezni zakonodaji.

Zbiranje podatkov

V podjetju spoštujemo zasebnost naših kupcev, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi pravili.

Osebne podatke uporabljamo le za namene poslovanja podjetja.

Skladno z navedenim bomo v podjetju kupce, ki bodo podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, podučili o posameznem namenu uporabe danih osebnih podatkov kot tudi z vsemi ostalimi pravicami, ki jih ima skladno z veljavno zakonodajo.

Skladno z navedenim bomo v podjetju kupce, ki bodo podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, podučili o posameznem namenu uporabe danih osebnih podatkov kot tudi z vsemi ostalimi pravicami, ki jih ima skladno z veljavno zakonodajo.

Pravice uporabnikov, ki izhajajo iz danih privolitev

Posameznik lahko od upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da stalno ali začasno preneha z uporabo njegovih osebnih podatkov v prej navedene namene. Takšno zahtevo lahko kadarkoli naslovi na e-naslov irenej@silux.si in podrobno navede, katere privolitve želi preklicati.

Poleg tega ima posameznik tudi naslednje pravice:

  • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki so bili zbrani v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
  • pravico do popravka netočnih podatkov, zbranih v povezavi z njim, pri čemer lahko upravljavec uporabi vsa razumna sredstva za preverjanje istovetnosti posameznika, čigar so osebni podatki, posebej v primeru spletnih storitev in spletnih identifikatorjev
  • pravico do »pozabe«, torej izbrisa vseh podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
  • pravico do prenehanja uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem
  • pravico do avtonomnega odločanja o uporabi osebnih podatkov, ki temelji na avtomatizirani obdelavi
  • pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Postopek uveljavljanja pravic

  • Seznanjen/a sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca na e-naslov irenej@silux.si
  • Seznanjen/a sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.
  • Seznanjen/a sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Varovanje zasebnosti

Za podjetje SUBAN d.o.o. in spletno trgovino www.silux.si so vsi prejeti osebni podatki uporabnikov in kupcev (kot so: ime, poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka) zasebni in zaupni. Osebni podatki so shranjeni v skladu z veljavno zakonodajo in dostopni le pooblaščenemu osebju ter kupcem na njihovo zahtevo. Osebni podatki se uporabljajo izključno za potrebe trženje izdelkov oz. v korist kupcev. Podjetje SUBAN d.o.o. osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, brez predhodne privolitve kupca.

Varovanje podatkov

Podatki o kupcih se obdelujejo računalniško in varujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Vaše osebne podatke potrebujemo za korektno izpolnitev naročila. Vse podatke bomo obdržali v tajnosti in jih nikoli ne bomo posredovali tretjim osebam.

Arhiv dokumentov / računov

Za vsa naročila vam bo podjetje po e-pošti poslalo potrditev naročila. Račun se dostavi ob dobavi pošiljke. Vsi dokumenti (evidence nakupov, naročila, računi, reklamacije) se hranijo v poslovalnici podjetja SUBAN d.o.o. , Goriška cesta, 5270 Ajdovščina. Registrirani kupec lahko kadarkoli zahteva kopije dokumentov, ki mu posredujejo v elektronski ali papirni obliki oz. do njih lahko dostopa tudi v samemu uporabniškemu vmesniku.